Topic outline

 • Suorittaessasi kurssin, saat suorituksestasi Jyväskylän yliopiston antaman virallisen opintosuorituksen ja opintorekisteriotteen. Tilaa suoritusote vasta kun suorituksesi näkyy Sisussa! Katso ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse tilata opintorekisteriotetta, vaan suoritukset siirtyvät automaattisesti Sisuun.

   

  Kurssin suoritusmerkintä annetaan, kun osiot läpikäytyäsi teet nämä kaksi tehtävää: 

   

  1. Tee lopputentti
   • Maksimipistemäärä on 30 pistettä. Suoritusmerkinnän saadaksesi on tästä OnlineCourses-tentistä saatava vähintään 20 pistettä.
   • Tentti sekä kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
   • Voit yrittää tehdä tentin enintään kaksi kertaa.
   • Tenttikysymykset arvotaan osioittain kysymyspankista haastavuudeltaan suurinpiirtein samantasoisista kysymyksistä.
   • Tentin tekemiseen on aikaa 60 min.
   • Tentti on sivuutettu kolmeen osaan. Viimeisen osion lopuksi päätä ja palauta tentti.
   • Tentin päätteeksi saat tietää pistemääräsi ja palautteen.
  2. Täytä kurssipalaute
   • Kurssipalaute avautuu täytettäväksi vasta, kun olet tehnyt OnlineCourses-tentin hyväksyttävästi.
   • Täyte kurssipalaute tentin jälkeen.
   • Kurssipalaute tulee olla lähetettynä, että saat kurssista suoritusmerkinnän.