Topic outline

 • kyber_välilehti_kyberturvallisuudentasot

  Kyberturvallisuuden tasot


  Edellisissä osioissa käsittelitiin kyberturvallisuutta enemmän yksilön ja tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Tässä osiossa lähdetään asiaa viemään enemmän yhteiskunnalliselle tasolle.

  Kyberturvallisuus toimii hyvin monella eri tasolla ja kyberturvallista yhteiskuntaa ei luoda pelkästään teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkia kyberturvallisuuden tasoja ei välttämättä aina huomata tai tunnisteta. Nämä on kuitenkin hyvä tiedostaa, jotta pystyy ymmärtämään kuinka laajasti eri asiat vaikuttavat kyberturvalliseen ympäristöön.

  Tässä osuudessa tutustumme kyberturvallisuuteen (1) tekniikan, (2) talouden, (3) viestinnän, hallinnon ja johtamisen, sekä (5) politiikan ja kansainvälisten suhteiden kautta. 

  Lue alta psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietovuodosta. Tämän jälkeen ala lukemaan eri tasoista. Pohdi samalla mitä kyberturvallisuuden tasoja tunnistat Vastaamon tapauksesta. Entä millä tasoilla koet tapahtuneen juuri virheitä ja miksi? Toisaalta, missä asioissa onnistuttiin ja miksi?


  Osion osaamistavoitteet:
  • Ymmärtää, että kyberturvallinen yhteiskunta luodaan muuten kuin pelkillä teknisillä ratkaisuilla.
  • Tunnistaa mitä kaikkia eri elementtejä kyberturvallisuuteen liittyy.
  • Ymmärtää, miksi erilaiset yhteistyöverkostot sekä kansallisesti että kansainvälisesti ovat merkittäviä.
  • Tunnistaa eri tahojen taloudelliset intressit kyberturvallisuuteen liittyen.