Topic outline • Luokittele hyvinvointitiedot ja valitse niistä itsellesi tärkeimmät


  Yksi kurssin tavoitteista on oppia soveltamaan mitattua tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi. Kurssin oppimistehtävä on suunniteltu tukemaan tätä tavoitetta. Voit tehdä tehtävän omaa hyvinvointiasi ja elämäntilannettasi ajatellen tai jos toimit valmentajana tai ohjaajana hyvinvointialalla, voit kohdentaa oppimistehtävän myös asiakkaallesi. Oppimistehtävästä kertoo lisää seuraavalla videolla akatemiatutkija Laura Karavirta Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.  Oppimistehtävän kuvaus


  Tämän kurssin yhtenä tavoitteena on tarjota työkaluja oman hyvinvoinnin edistämiseen, ja sitä tukemaan on tarkoitettu tämä kurssin oppimistehtävä.

  Tarkoituksena olisi kurssin edetessä luokitella esiin tulevia mittarien hyvinvointitietoja näihin kolmeen pääluokkaan:
  1. fyysiseen kuntoon,
  2. fyysiseen aktiivisuuteen tai harjoitteluun tai
  3. palautumiseen.

  Kun kurssilla käsitellään jotakin hyvinvointitietoa, tehtäväsi on kirjata hyvinvointitiedon nimi muistiin ja kirjoittaa sen perään, mittaako kyseinen tieto 1) fyysistä kuntoa, 2) fyysistä aktiivisuutta tai harjoittelua vai 3) palautumista. Voit samalla tarkistaa, löytyykö tällainen hyvinvointitieto omasta mittaristasi. Huomaathan, että eri mittareissa hyvinvointitietojen nimitykset voivat vaihdella.

  Jos käytössäsi ei vielä ole aktiivisuusmittaria tai vastaavaa, voit tutustua esimerkiksi johonkin laitteeseen tai sovellukseen, jota sinun tekisi mieli kokeilla tai jonka hankkimista olet harkinnut. Laitevalmistajien nettisivuilta yleensä löytyy kattava listaus eri laitteiden ominaisuuksista, ja voit luokitella näitä ominaisuuksia.

  Kun teet tämän tehtävän, sinulla on kurssin jälkeen käytössäsi lista, jonka avulla pystyt valikoimaan itsellesi kaikkein oleellisimpia ja omaan elämäntilanteeseen sopivimpia hyvinvointitietoja.

  Voit hyödyntää oppimistehtävää myös kurssin keskustelutehtävien tukena. Oppimistehtävää ei tarvitse erikseen palauttaa, vaan se tehdään omaksi hyödyksi ja oman oppimisen tueksi.