Topic outline • Kurssin viimeisessä osassa käsittelemme kuormittumista ja palautumista. Oheisessa kuvassa, joka esitetään jo toistamiseen tällä kurssilla, esitetään kuormituksen ja palautumisen vaihtelun merkitys jokapäiväiseen suorituskykyyn. Liikuntaharjoittelun yhteydessä tätä sykliä kutsutaan superkompensaatioksi, mikä tarkoittaa, että palautumisen myötä fyysinen harjoittelu parantaa suorituskykyämme. Fyysinen harjoitus aiheuttaa hetkellistä väsymistä ja tilapäisen laskun suorituskyvyssä, joka palautumisen myötä korjaantuu perustasolle tai jopa sen yli. Kuormitus - olipa se fyysistä tai henkistä - aiheuttaa väsymystä ja vaatii riittävästi aikaa palautumiselle. Palautumisen keinot ovat yksilöllisiä ja yleensä ne ovat sellaisia arkisia asioita, jotka tuottavat meille hyvää mieltä.

  Kun arjen kuormituksesta palautumiseen jätetään riittävästi aikaa, suorituskyky säilyy korkealla.


  Lähdemme nyt tarkastelemaan tämän kurssin viimeistä hyvinvointiin yhteydessä olevaa palasta eli riittävää palautumista. Arjen kokonaiskuormituksen (eli fyysisen harjoittelun, aktiivisuuden ja muun kuormituksen), palautumisen ja fyysisen kunnon voi myös hahmottaa syklinä, jossa kuormitustekijät ja palautuminen vaihtelevat ja vaikuttavat yhdessä fyysiseen kuntoon. Tässä yhteydessä on hyvä palauttaa mieleen myös fyysisen kunnon määritelmä, jossa tärkeänä tekijänä on arjessa jaksaminen. Siten fyysinen kunto voidaan ymmärtää laajemmin arkisina voimavaroina, joka pitää sisällään myös henkiset voimavaramme.

  Kokonaiskuormitus eli fyysinen aktiivisuus ja muu arjen kuormitus, palautuminen ja fyysinen kunto muodostavat syklin.

  On hyvä muistaa, että henkiset ja fyysiset kykymme ja voimavaramme eivät ole erillisiä saarekkeita vaan vaikuttavat yhdessä hyvinvointiimme. Fyysisillä toimilla on vaikutusta henkiseen hyvinvointiimme ja päinvastoin. Siten henkiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa pienilläkin fyysisillä teoilla. Esimerkiksi yksittäisellä liikuntatuokiolla tai luonnossa liikkumisella on todettu olevan välittömiä vaikutuksia esimerkiksi mielialaan ja unen laatuun. Tässä osiossa kuulemme monia muita tärkeitä esimerkkejä pienistä mutta tärkeistä hyvinvointiteoista.   

  Ennen kuin lähdet tutustumaan kurssin viimeisen teeman osioihin, katso alla oleva video, jossa kerromme, kuinka psyykkisiä ilmiöitä voi arvioida kehollisista signaaleista. Teemme Tumelle valheenpaljastustestin, jonka arvioimiseen voit itsekin osallistua. Huomaa, että emme varsinaisesti mittaa valehtelua, vaan käytämme ihon sähkönjohtokykyä sen arvioimiseen, missä tilanteissa Tumen stressireaktio ilmenee ja siitä päättelemme milloin hän valehtelee. Ihon sähkönjohtokykyä mitataan harvemmin kuluttajatuotteilla, mutta mittaamiseen liittyvät periaatteet ja ongelmat ovat yhteisiä esim. sykkeen ja sykevälivaihtelun kanssa.
  Testaa tietosi

  Ota selvää alla olevan testin avulla, mitä jäi mieleen valheenpaljastustestistä.

  Testaa tietosi testi