Topic outline

  • Forum icon
   PAKOLLINEN Keskustelutehtävä Forum

   Kun olet opiskellut viidennen osion asiat:


   Kirjoita tiivis pohdinta kestävyys- ja ympäristötutkimuksesta ja planetaarisesta hyvinvoinnista. Tämä loppukeskustelutehtävä päättää osion 5 ja samalla koko kurssin. 

   Vastauksessasi voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

   Millä tavoin eri alojen tutkimus osallistuu planetaarisen hyvinvoinnin edistämiseen? Mitä pidät tärkeänä kestävyys- ja ympäristötutkimuksen kehittämisessä? Saitko uusia ajatuksia tutkimuksesta? Millä tavoin tutkimustieto voisi mielestäsi tulla osaksi ihmisten arkista toimintaa?

   Osallistu keskusteluun kommentoimalla vähintään yhteen toiseen kirjoitukseen tai keskusteluketjuun. Kommentoinnin tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta ja parantaa oppimista. Muistathan kommenteissasi pysyä asiallisena ja rakentavana.

   Tämä keskustelu tulee automaattisesti merkattua suoritetuksi, kun olet itse aloittanut yhden keskustelun ja kommentoinut vähintään yhden muun opiskelijan pohdintaa. 


   Tämä tehtävä on pakollinen osa kurssisuoritusta.   Not available unless: The activity Testaa osaamisesi - osio 4. is complete and passed