Section outline

  • Tässä osiossa tutustumme maapalloon erilaisista materian ja energian varannoista ja virroista koostuvana järjestelmänä.

   Ensimmäisessä osassa opimme, kuinka maapallojärjestelmä yleensä mielletään erilaisina kehinä tai “sfääreinä” joita ovat ilmakehä, elokehä, kivikehä, vesikehä, kryosfääri (“jääkehä”). Näiden perinteisten elementtien lisäksi nykyään puhutaan myös antroposfääristä eli ihmisen rakennelmista ja niiden vaikutuksista maapallojärjestelmään. Energia ja materia liikkuu näiden kehien välillä ja määrittää koko maapallojärjestelmän toimintaa.

   Toisessa osassa tutustumme maapallon tutkimukseen tieteenä ja siihen, kuinka tutkimuksen tuloksia käytetään kansainvälisessä yhteistyössä ilmastonmuutoksen ja luontokadon globaaleihin haasteisiin vastattaessa. Kolmannessa osassa opimme planetaarisista rajoista ja niiden pohjalla olevasta tutkimuksesta.

   Neljännessä ja viimeisessä osassa teemme katsauksen Maan “syvään historiaan” satojen miljoonien vuosien yli, ja näemme, kuinka maapallon olosuhteet ovat muuttuneet kautta aikojen. On tärkeää ymmärtää, että elämä on olennaisesti vaikuttanut maapallon nykyisiin olosuhteisiin, ja että maapallojärjestelmä on historian aikana kokenut suuria mullistuksia. Ihmisellä tulee väistämättä olemaan suuri rooli tässä historian pitkässä jatkumossa.

   Osio on jaettu neljäksi luvuksi, joista jokaisen löydät omana välilehtenään.

   Osion lopuksi pääset testaamaan osaamisesi monivalintatentillä. Tentin löydät tämän osion viimeiseltä välilehdeltä otsikolla Testaa osaamisesi 3.Huomaa, että tentti sisältää väittämiä koko osion 3. aihepiiristä. Opiskele siis koko osio 3.1-3.4 ja vastaa sen jälkeen tenttikysymyksiin.


  • Testaa osaamisesi 3.

   Osion lopuksi pääset testaamaan osaamisesi monivalintatentillä. Huomaa, että tentti sisältää väittämiä koko osion 3. aihepiiristä. Opiskele siis koko osio 3.1-3.4 ja vastaa sen jälkeen tenttikysymyksiin.

   Testaa tietojasi seuraavassa tentissä päästäksesi läpi kurssin ensimmäisen osion. Tentistä pitää saada vähintään 8/12 oikein, jotta siitä pääsee läpi. Tenttiä voi tehdä niin monta kertaa, kunnes sen läpäisee. 

   Tentin väittämät ovat joko totta tai tarua. Valitse oikea vastaus.   Saat tenttituloksen ja kommentit vastauksistasi heti palautettuasi ja lopetettuasi tentin. Voit tarkastella tenttituloksia kohdasta "Tarkastele tenttiä". Jos tentti ei mennyt läpi, voit yrittää uudestaan.  • Testaa osaamisesi 3. Quiz
   Closes: Sunday, 1 September 2024, 1:59 AM
   Not available unless: The activity Testaa osaamisesi 2. is complete and passed