Section outline

  • Tässä osiossa tarkastellaan maailmanlaajuisen mittakaavan sijasta luonnon ja ihmisen hyvinvointia alueellisena kysymyksenä. Millaisia eroja esimerkiksi syntyvyydessä on alueittain?   Huomio! Tässä osiossa on pakollinen keskustelu. Löydät keskustelun Keskustelutehtävä -välilehdeltä.

   Lopuksi pääset jälleen testaamaan osaamisesi monivalintatentillä. Tentin löydät tämän osion viimeiseltä välilehdeltä Testaa osaamisesi 3. Huomaa, että tentin väittämät koskevat koko osion 3. Luonnon ja ihmisen hyvinvointi: alueelliset erot aihepiiriä.

  • Keskustelutehtävä

  • PAKOLLINEN keskustelutehtävä väestöstä, vauraudesta ja teknologiasta Forum

   Kun olet opiskellut koko kolmannen osion asiat:

   • Kirjoita tiiviisti oma näkemyksesi, kuinka globaalia ympäristökuormitusta tulisi mielestäsi vähentää. Ota pohdinnassa huomioon alueiden erilaiset lähtökohdat liittyen väestöön, vaurauteen ja teknologiaan. Huomioi myös, että kansainvälisen kaupan vuoksi ympäristön kuormitus ja hyödykkeiden kulutus eivät välttämättä tapahdu samalla alueella. Pohdi myös, millaisia ongelmia eri toimien toteuttamiseen saattaa liittyä. Lisää oma näkemyksesi uudeksi keskusteluksi keskustelualueelle.
   • Osallistu keskusteluun kommentoimalla vähintään yhteen toiseen kirjoitukseen tai keskusteluketjuun. Kommentoinnin tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta ja parantaa oppimista. Muistathan kommenteissasi pysyä asiallisena ja rakentavana.

   Tämän keskustelu tulee automaattisesti merkattua tehdyksi, kun olet aloittanut yhden ja osallistunut vähintään yhteen muuhun keskusteluun.


   Tämä keskustelu on pakollinen osa kurssisuoritusta.

   Not available unless: The activity Testaa osaamisesi 2. is complete and passed
  • Testaa osaamisesi 3.


   Tässä pääset testaamaan osaamisesi monivalintatentillä. Huomaa, että tentin väittämät koskevat koko osion 3. Luonnon ja ihmisen hyvinvointi: alueelliset erot aihepiiriä.

   Testaa tietojasi seuraavassa monivalintatentissä päästäksesi läpi kurssin kolmannen osion. Tentistä pitää saada 8/12 oikein, jotta siitä pääsee läpi. Voit kokeilla niin kauan, kunnes pääset tentin läpi. Huomaa, että voit tehdä tämän tentin vain, jos olet tehnyt hyväksytysti jo tentit 1 ja 2.

   Tentin väittämät ovat joko totta tai tarua. Valitse oikea vastaus.


   Saat tenttituloksen ja kommentit vastauksistasi heti palautettuasi ja lopetettuasi tentin. Voit tarkastella tenttituloksia kohdasta "Tarkastele tenttiä". Jos tentti ei mennyt läpi, voit yrittää uudestaan.

  • Testaa osaamisesi 3. Quiz
   Closes: Sunday, 1 September 2024, 1:59 AM
   Not available unless: The activity Testaa osaamisesi 2. is complete and passed