Topic outline

  • Tällä keskustelualueella kurssin opettaja julkaisee kurssiin liittyviä ajankohtaisia uutisia. 
  • Keskustelualue on varattu opiskelijoiden käyttöön. Voit halutessasi keskustella muiden opiskelijoiden kanssa kurssista, sen sisällöstä ja rakenteesta.

   Älä käytä tätä keskustelualuetta kuitenkaan palautteen antamiseen. Palaute kurssista tulee antaa kurssin lopussa olevalla palautekyselyllä, tai ottamalla yhteyttä suoraan kurssin opettajaan.

   Muista asiallinen tapa keskustella. Keskustelualueella saa käsitellä vain julkisia tietoja. 


  • Quiz icon
   13.2. Kurssin lopputentti Quiz

   Tästä osuudesta löydät kurssin lopputentin. 

   • Tentissä on yhteensä 30 kysymystä, joista sinun on saatava oikein 20.  
   • Monivalintatehtävissä, joissa on sallittu useampi vastausvaihtoehto, väärästä vastausvaihtoehdosta vähennetään 0,25 pistettä. 
   • Jokainen tenttikerta on erilainen, sillä Moodle arpoo kurssin aineistosta jokaiselle opiskelijalle oman tentin. 
   • Tentin suoritukseen on aikaa 45 minuuttia, ja saat käyttää sen tekemiseen kurssin materiaalia. 
   • Voit tehdä tentin halutessasi kahdesti.
   • Tentin päätteeksi näet saavuttamasi pisteet.
   • Tentti ja koko kurssi arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty 

   Suorittaessasi kurssin, saat suorituksestasi Jyväskylän yliopiston antaman virallisen opintosuorituksen ja opintorekisteriotteen. Tilaa suoritusote vasta kun suorituksesi näkyy Korpissa. Katso ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse tilata opintorekisteriotetta, vaan suoritukset siirtyvät automaattisesti Sisuun.

   Not available unless:
   • You achieve higher than a certain score in 3.3. Kertauskysymykset
   • You achieve higher than a certain score in 5.5 Kertauskysymykset
   • You achieve higher than a certain score in 6.3. Kertauskysymykset
   • You achieve higher than a certain score in 7.4. Kertauskysymykset ...
   • You achieve higher than a certain score in 8.3. Kertauskysymykset
   • You achieve higher than a certain score in 9.3. Kertauskysymykset