Topic outline

  • Tällä keskustelualueella kurssin opettaja julkaisee kurssiin liittyviä ajankohtaisia uutisia. 
  • Keskustelualue on varattu opiskelijoiden käyttöön. Voit halutessasi keskustella muiden opiskelijoiden kanssa kurssista, sen sisällöstä ja rakenteesta.

   Älä käytä tätä keskustelualuetta kuitenkaan palautteen antamiseen. Palaute kurssista tulee antaa kurssin lopussa olevalla palautekyselyllä, tai ottamalla yhteyttä suoraan kurssin opettajaan.

   Muista asiallinen tapa keskustella. Keskustelualueella saa käsitellä vain julkisia tietoja. 

  • Tässä osuudessa tutustumme tiedusteluun yliopistollisena oppiaineena sekä tutkimusalana. 

   Sinulle selviää myös miten voit halutessasi jatkaa tiedustelun opintoja Jyväskylän yliopistossa.

  • Tästä osassa voit tutustua muutamiin suomalaisissa yliopistoissa laadittuihin tiedustelua käsitteleviin julkaisuihin. Nämä julkaisut eivät ole osa tätä Johdatus tiedusteluun -kurssia, eikä niistä siten kysytä kurssin lopputentissä. 

   Tiedustelun maailma - julkaisut perustuvat Jyväskylän yliopiston Tiedusteluanalyysi I-kurssin opiskelijoiden tekemiin tiedusteluaiheisiin ryhmätöihin. Ryhmätyöraportit tarkastelevat tiedustelua ilmiönä erilaisista näkökulmista. 

   Viimeisenä oleva Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisu tarkastelee suomalaista tiedustelukulttuuria. 

   Mielenkiintoisia lukuhetkiä joko tämän kurssin aikana tai vaikka kurssin jälkeen!