Topic outline

  • Keskustelualueella voit esittää mieleesi nousevia kysymyksiä opintojaksoon, suoritukseen tai tekniseen puoleen liittyen. Kysymykseesi pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Voit myös keskustella alueella muiden opiskelijoiden kanssa opintojaksoon liittyvistä aiheista ja jakaa ideoita.