Aiheen kuvaus

 • Mahtavaa, että olet mukana! Aloita työskentelysi tutustumalla tämän osion sisältöihin.
  Ohjeteksti: 1
 • Opintojakson opiskeluohjeet

  Tutustu opiskeluohjeisiin ja aloita työskentely oman aikataulusi mukaan!

   

  Ohjeteksti: 1 Palaute: 1
 • Keskustelualueella voit esittää mieleesi nousevia kysymyksiä opintojaksoon, suoritukseen tai tekniseen puoleen liittyen. Kysymykseesi pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Voit myös keskustella alueella muiden opiskelijoiden kanssa opintojaksoon liittyvistä aiheista ja jakaa ideoita.

 • Virtuaalikahvilassa pääset keskustelemaan toisten opiskelijoiden ja asiantuntijan kanssa opintojakson aiheista reaaliaikaisesti online-tilassa.

  Ohjeteksti: 1
 • Saavutettavuus on kaikenlaisten käyttäjäryhmien huomioimista verkossa olevissa palveluissa, kuten verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa. Saavutettavuus varmistaa sen, että jokainen voi käyttää näitä palveluita ongelmitta. Tässä osiossa selviää, mitä kaikkea saavutettavuus on ja mitä kaikkea siihen liittyy.

   
  Ohjetekstit: 7 Sivut: 2
 • Digitaalinen teknologia on levittäytynyt laajasti arkielämän eri osa-alueille, mutta kaikki eivät käytä laitteita, sovelluksia ja palveluita samalla tavalla. Osiossa perehdytään digitalisaation, osallisuuden ja digiosallisuuden peruskäsitteisiin sekä digiosallisuutta sivuaviin lähikäsitteisiin.

   

   

  Ohjetekstit: 8 Sivut: 3
 • Millaisia seurauksia on sillä, että ihmiset eivät keskustele kasvotusten jaetussa ajassa ja tilassa, vaan teknologisten kanavien kautta? Keskitymme tässä moduulissa ennen kaikkea siihen, miten teknologinen kehitys on muuttanut perinteisiä vuorovaikutuksen ja työntekemisen muotoja.

  Ohjetekstit: 8 Sivut: 2
 • Osiossa tarkastellaan taidetta ja erityisesti musiikkia ihmisten välisenä toimintana ja pohditaan, mikä merkitys digitaalisilla ympäristöillä ja teknologialla on musiikin kuuntelemisessa, tekemisessä ja tutkimisessa.

  Ohjetekstit: 9 Sivu: 1
 • Mitä pelillistäminen on? Missä sitä hyödynnetään? Osiossa tutustutaan pelillistämisen keinoihin ja mahdollisuuksiin.

   

   

  Ohjetekstit: 5
 • Miten teknologiset innovaatiot ja teknologiat liittyvät kulttuuriin ja miten niiden käyttö voi muuttaa kulttuuria ja yhteiskuntaa? Teknologian suunnittelu, merkitykset, käyttö ja siten koko sen olemassaolo on läpikotaisin kulttuurista, sillä teknologioiden käyttö edellyttää teknologioiden käsitteellistämistä ja tulkintaa. 

  Ohjetekstit: 6 Sivu: 1 Tiedosto: 1
 • Miten digitalisaatio vaikuttaa kulutukseen? Miten kulutustottumukset ovat muuttuneet digitalisaation myötä? Tässä osiossa pureudutaan näihin kysymyksiin ja saat tietoa uusimmasta tutkimuksesta.

  Ohjetekstit: 11 Sivu: 1
 • Ohjetekstit: 4 Sivut: 2
 • Ohjeteksti: 1 Tiedosto: 1 Sivu: 1 Palaute: 1