• Etusivu  Tervetuloa Johdatus planetaariseen hyvinvointiin -kurssille!


  Avoin kurssi on suunnattu jokaiselle ihmisen ja planeetan hyvinvoinnista kiinnostuneelle, toiselta asteelta korkeakouluun ja työelämän tarpeisiin. Pohjakoulutusvaatimuksia kurssille ei ole. Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin (engl. planetary well-being, PW) käsitteeseen.


  AJANKOHTAISTA: 

  HUOMIO!   Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

  • Osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset.
  • Osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja.
  • Osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan.
  • Osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia.

  Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan!

  Kurssitiimi: 
  Saana Kataja-aho, FT
  Aino-Kaisa Koistinen, FT
  Mikael Puurtinen, FT
  Miikka Salo, YTT
  Minna Santaoja, HT

  Kiitokset myös tuotantotiimille Ville Halttunen, Paula Puhilas, Jari Niemi ja Maiju Valkeinen teknisestä tuesta kurssin toteutuksessa!


  Materiaalin tekijänoikeudet

   

  Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei Kaupallinen-Ei Muutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

  Tämän kurssin ja siihen sisältyvän materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tekijöille. Tätä verkkokurssia ja siihen sisältyvää materiaalia saa vapaasti käyttää ei-kaupalliseen koulutukseen esimerkiksi oppilaitoksissa, julkishallinnossa, julkisoikeudellisissa tai aatteellisissa yhdistyksissä sekä muissa näihin verrattavissa yhteisöissä. Kurssin ja siihen sisältyvän materiaalin käyttö kaupallisessa koulutuksessa ei ole sallittua. Materiaalia käytettäessä Sinun tulee aina kertoa sen olevan peräisin Jyväskylän yliopiston Johdatus planetaariseen hyvinvointiin -verkkokurssilta. Et saa käyttää materiaalia muiden teosten osana tai muokata sitä edelleen. Linkitetyn sisällön osalta CC-lisensointi ei ole voimassa, vaan Sinun tulee itse varmistua siitä, miten voit mahdollisesti käyttää linkitettyä sisältöä. Olemme tehneet parhaamme, jotta kurssisisällössä olisi vain sellaista materiaalia, joiden käyttöön meillä on oikeus ja pyrkineet huolehtimaan siitä, että ulkoiset linkit on toteutettu linkitetyn sisällön oikeudenomistajien vaatimusten mukaisesti. Jos Sinulla tai edustamallasi yhteisöllä on kuitenkin huomautettavaa kurssin sisältämästä materiaalista, olethan yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

  Huom! Seuraavat kurssimateriaalin sisältämät kohteet eivät kuulu Creative Commons -lisensoinnin piiriin: linkitetty sisältö, piirros- ja valokuvat, videot, organisaatioiden logot, kurssialustan tekninen toteutus, lähdekoodi ja graafiset elementit.