• Etusivu  Tervetuloa Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi -kurssille!


  Avoin kurssi on suunnattu jokaiselle ihmisen ja planeetan hyvinvoinnista kiinnostuneelle, toiselta asteelta korkeakouluun ja työelämän tarpeisiin. Tämän kurssin esitietovaatimuksena on BENY2022, Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi -kurssi.

  Tällä opintojaksolla tutustutaan ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyviin eettisiin näkökulmiin sekä pohditaan hyvää elämää planetaarisen hyvinvoinnin kehyksessä. Kurssilla tarkastellaan, miten yhteiskunnan normit ja instituutiot sekä kulttuuriset käsitykset ja arvojaottelut vaikuttavat kestävyyteen ja planetaarisen hyvinvoinnin toteutumiseen. Yksilöllisiä arvoja, valintoja ja vastuita suhteutetaan laajempiin kulttuurisiin ilmiöihin ja arvokeskusteluihin. Kurssilla tarkastellaan myös tiedon, arvojen ja toiminnan yhteyksiä sekä ympäristötunteita.


  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

  • Tunnistaa ympäristöön ja kestävyyteen liittyvien yhteiskunnallisten normien taustalla olevia käsityksiä ja arvoja ja osaa suhteuttaa niitä filosofisiin keskusteluihin.
  • Tunnistaa tiedon, arvojen, tunteiden ja toiminnan yhteyksiä ja osaa huomioida ne yhteiskunnallisessa keskustelussa ja planetaarisen hyvinvoinnin tavoittelussa.
  • Osaa kuvailla planetaarisen hyvinvoinnin suhdetta kulttuurisiin ilmiöihin ja käytäntöihin, etiikan näkökulmiin ja käsityksiin hyvästä elämästä.


  Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan!


  Kurssitiimi: Kaisa Kortekallio, Aino-Kaisa Koistinen, Teea Kortetmäki, Sofia Bister ja Saana Kataja-aho

  Kiitokset myös tuotantotiimille (Ville Halttunen, Jari Niemi ja Maiju Valkeinen) teknisestä tuesta kurssin toteutuksessa, Minna Santaojalle ideoista kurssin suunnitteluvaiheessa sekä Riina Tykkyläiselle avusta kurssin viimeistelyssä!


  Materiaalin tekijänoikeudet

   

  Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei Kaupallinen-Ei Muutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

  Tämän kurssin ja siihen sisältyvän materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tekijöille. Tätä verkkokurssia ja siihen sisältyvää materiaalia saa vapaasti käyttää ei-kaupalliseen koulutukseen esimerkiksi oppilaitoksissa, julkishallinnossa, julkisoikeudellisissa tai aatteellisissa yhdistyksissä sekä muissa näihin verrattavissa yhteisöissä. Kurssin ja siihen sisältyvän materiaalin käyttö kaupallisessa koulutuksessa ei ole sallittua. Materiaalia käytettäessä sinun tulee aina kertoa sen olevan peräisin Jyväskylän yliopiston Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi -verkkokurssilta. Et saa käyttää materiaalia muiden teosten osana tai muokata sitä edelleen. Linkitetyn sisällön osalta CC-lisensointi ei ole voimassa, vaan Sinun tulee itse varmistua siitä, miten voit mahdollisesti käyttää linkitettyä sisältöä. Olemme tehneet parhaamme, jotta kurssisisällössä olisi vain sellaista materiaalia, joiden käyttöön meillä on oikeus ja pyrkineet huolehtimaan siitä, että ulkoiset linkit on toteutettu linkitetyn sisällön oikeudenomistajien vaatimusten mukaisesti. Jos Sinulla tai edustamallasi yhteisöllä on kuitenkin huomautettavaa kurssin sisältämästä materiaalista, olethan yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

  Huom! Seuraavat kurssimateriaalin sisältämät kohteet eivät kuulu Creative Commons -lisensoinnin piiriin: linkitetty sisältö, piirros- ja valokuvat, videot, organisaatioiden logot, kurssialustan tekninen toteutus, lähdekoodi ja graafiset elementit.